Friday, July 1, 2011

तू तुझा

एका चुकीच्या पोस्टमुळे चंगो आठवला...
तो, त्याच्या चारोळ्या यांनी कॉलेज मध्ये असताना आमची सारी स्वप्ने साऱ्या आकांक्षा सोप्या शब्दात मांडल्या होत्या... एकदम हिट
म्हणून तर डायरेकट "तो"

त्याला, त्याच्या कवितेच्या पुस्तकाला (मी माझा) ला वेडू सारखे उत्तर सुद्धा लिहिले होते... :)
तेच आज ...
"मी माझा ... "

"तू तुझा आहेस...ठीक आहे
तू माझा असावास हा आग्रह नाही ...
कारण तुझे असणेच इतके छान आहे..
की तिथे तुझा माझा हा विग्रह नाही ..."

- भक्ती आजगावकर
No comments:

Post a Comment