Monday, July 18, 2011

शुभेच्छा

रस रंग स्पर्श गंध
जाणिवेचे अगणित बंध 
शाश्वत आनंदाचे कंद 
तुमच्या साठी ... :)

भक्ती :)

No comments:

Post a Comment