Wednesday, July 13, 2011

क्षणिका

असा बरसावा ऋतू
जाग अस्तित्वाला यावी
राठ  खोडाला फुटावी
नवी जाणीव पालवी  !!!

- भक्ती :)

No comments:

Post a Comment