Friday, July 1, 2011

कविता

मूर्त थोडे..अमूर्त थोडे ..
थोडेसे मागोवा घेणारे..
अस्पर्श भावनांचे इशारे
खुल्या शब्दातून देणारे ...

भक्ती ... 

1 comment: