Sunday, July 3, 2011

सांगता येत नाही ...

बहर कधी ओसरेल सांगता येत नाही ...
प्रहर कधी उलटेल सांगता येत नाही ...
अजून ही पहाट आहे चांदण्याची ..
चंद्र कधी निसटेल सांगता येत नाही... !!!

:)

भक्ती

No comments:

Post a Comment