Thursday, March 21, 2013

फुलाचे मनोगत

पावसात भिजलेले तन मन माझे
उगीचच रुसण्याचे बहाणे हे तुझे
क्षणार्धात विरतील दुराव्याचे ढग
एकदाच परतुनी माझ्याकडे बघ ...


वारा कसा वेडापिसा फिरे भवताली
नकळत आज अशी सांज ओली झाली
एकाकी का वाटे तिथे पावसाळी नभ
एकदाच परतुनी माझ्याकडे बघ ...


अंगांवर दाटे अशी थेंब थेंब नक्षी
ओली पिसे झटकुनी गाती किती पक्षी
नाव तुझे घेउनिया पुकारते जग
एकदाच परतुनी माझ्याकडे बघ ...


सुगंध या उरातील सांगते स्मरून
गळतील पाकळ्या या एकेक करून
मातीपाशी जीवनाचे निर्माल्य सुभग
तेव्हातरी एकदाच माझ्याकडे बघ ...!!!


- भक्ती आजगावकर8 comments: