Monday, August 8, 2011

तगमगका ही अशी तगमग 
आणि वेडा अट्टाहास.. 
कातरल्या वेळी अश्या 
मनी चांदण्याचा भास !!

यायचे न आज कुणी
वाट वाहे सुनी सुनी.. 
तरी वारा रुंजी घाले 
अडवितो अर्धा श्वास !! 

मानेभोवती स्वत:च्या  
आपलाच करपाश.. 
सोसवेना आता तरी 
नव्या वेदनेचा ध्यास !!

अष्टौप्रहर असा हा 
खेळ चाले प्राक्तनाचा.. 
माझ्या श्वासासंगे चाले  
तुझ्या आठवांचा रास !!! 

- भक्ती आजगावकर 
No comments:

Post a Comment