Saturday, August 13, 2011

भावकणिका

कोऱ्या राहिलेल्या पानांचीच
माझी  एक वही आहे...
त्या त्या वेळच्या मौनाने
ते स्वताहून दिलेली सही आहे ...!!!

- भक्ती आजगावकर 

2 comments: