Sunday, July 3, 2011

कुणी..तळव्यात तुझ्या मोगऱ्याची फुले...
दिली कुणी घेतली कुणी...

मनास माझ्या हे सुगंधी खुळे...
आले कुणी गेले कुणी ..!!!

भक्ती :)

No comments:

Post a Comment